Proje Detayları

KENT STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ


Sonuçları toplumsal fayda sağlayan Kentsel araştırmalar yapar. Raporları başta yerel yöneticiler ve ilgili uzmanlar ile paylaşır. Odağımızı oluşturan başlıkları ise şu şekilde, özetleyebiliriz; kentsel projeler geliştirmek, kent arşivlerine katkı sağlamak, kent arşivleri, kent tarihine ve kent belleğine, kentlerde yaşayanlar olarak aktif katılım sağlamak ve katkı sunmak. Öncelikle uygulamaya yönelik ve kavramsal  kentsel projeler önerileri geliştirmek,tasarlamak, ve uygulamasına ilişkin kıvılcım başlatıcı olmak. Üretilen başlıklara ilişkin atölye çalışmaları, toplantılar tertip etmek ve himaye etmek ve kayıt altına alınması için olanak sağlamak ve kayıtları ilgili tüm çevreler ile paylaşmak. 
 
 
Kentsel gelişim tarihinin araştırılması, kentsel değerlerin belgelenmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapmak, İlgili tüm çevreler ile toplantılar düzenlenmek ve yayın yapmak temel olarak,bir çok araştırma merkezi, kamu kaynakları (İnsan ve maddi kaynaklar) ile kurulup idame ettirilirken, Kent Araştırmaları Merkezinin hedefi ve bugüne değin pratiği, tamamen sivil bir karakter taşımasıdır. 
 

İş Birlikteliğimiz