Proje Detayları

World Social Media Congress 2021

Çağımızda internet teknolojilerinin  gelişmesi ile  birlikte hızla dijitalleşen dünya da sosyal medya kullanımı oldukça artmış ve yaygınlaşmıştır. Yediden yetmişe herkesi neredeyse teknoloji bağımlısı haline getiren internetin en önemli ve en sık ziyaret edilen ve hızla çığ gibi büyüyen mecrası sosyal medya siteleridir. Neredeyse tüm yaş gurupları ve markalar,işletmer,stk'lar,kamu kurumları,ünlüler, ünsüzler, siyasi partiler, devlet kurumları, yerel yönetimler,özel sektör firmaları vs. artık sosyal mecralar üzerinden etkileşim sağlayarak amaçları doğrultusunda etkin kullanmaya başlamışlardır.. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcısı sayısı 59.36 milyona ulaşmışken, bunun 52 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi sosyal medyanın hayatımızdaki yeri oldukça büyüktür. Ayrıca hayatımızı önemli ölçüde etkilediği de su götürmez bir gerçektir.
 
İnteraktif İletişim İmkanı
 
Sosyal medya platformları insanların interaktif biçimde iletişim ağının parçası olabilmesine olanak vermektedir.. Bu iletişim ağında kaynaklar da alıcılar da yine kullanıcılardır. Sosyal medya sürekli güncel ve dinamiktir; bu sayede hızlı geri dönüşler alınır, planlama ve problem çözme süreçleri hızlanır. Bilginin bu denli hızlı yayılıp tüketildiği sosyal medya dünyası, aslında bizlere insanların sürekli olarak öğrenme, sorgulama ve merak duyma durumu halinde olduğunu gösterir. 
 
Sosyal medyanın toplum yaşamına  olumlu ve olumsuz etkileri de mevcuttur.
 
Sosyal medyanın olumlu etkilerinden bir diğeri de e-ticaret dünyasının kapılarını işletmelere,  kendi işletmesini kurmak veya büyütmek isteyen girişimcilere açmasıdır. Alınacak profesyonel yardımlarla, doğru mecralarda doğru hedef kitleye yönelik yapılacak dijital pazarlama çalışmalarıyla şirketler veya girişimciler hedefledikleri şekilde satışlarını ve marka bilinirliklerini arttırabilirler. Geleneksel medya araçlarına nazaran düşük maliyetli reklam olanağı sunan sosyal medya platformları büyük reklam bütçeleri olmayan küçük işletmelerin de en yakın dostudur.  Bunun yanında verilen reklamlar, bir tıkla saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaştırır.
 
Sınırsız İletişim İmkanı
 
Kullanıcılarına sınırsız iletişimin kapılarını açan sosyal medya , mesafeleri ortadan kaldırır. Dünyanın öbür ucunda yaşayan birine saat farkı gözetmeksizin ulaşabilme imkanı sağlar. Home office çalışan veya freelance çalışmak isteyenlere yeni iş alanları yaratır. Yine sınırsız iletişimden bahsederken müşteriler, müşterileri oldukları herhangi bir firmaya sosyal medya hesapları üzerinden kolayca ulaşma imkanına sahiptir. Şikayet başvurusu yapıp beklemektense, sosyal medya üzerinden problemlerini dile getirerek daha hızlı geri dönüşler alabilirler. Aynı zamanda gazeteler, televizyon kurumları, siyasi partiler,belediyeler,üniversiteler ,sivil toplum kuruluşları,örgütler vs sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak paylaşımlar yapmakta etkisi altına almaktadır. 
 
Sosyal medyanın hayatımıza olumlu etkileri olduğu gibi, yanlış ve bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz etkileri de mevcuttur.
 
Gerçek Hayatların Yerini Sanal Hayatların Alması
 
Yüz yüze görüşmenin önemini yitirdiği bu günlerde, sosyal medya insanları gerçek hayatta yalnız bırakmıştır. İnsanlar sanal ortamlarda edindikleri arkadaşlıklar ve girdikleri etkileşimler üzerinden, sanal ortamda yalnızlıklarından kurtuldukları algısına kapılmıştır. Bu algının oluşmasında pek çok farklı etken bulunmakla beraber, " influencer, fenomen ve blogger " olarak adlandırılan, büyük takipçi kitlelerine sahip sosyal medya kullanıcılarının etkisi de azımsanmayacak kadar fazladır. Çok takipçili bu kullanıcılar öyle olmasa dahi hayatlarını mükemmel gösterme yarışına girmiştir. Bu yarışı dışarıdan izleyen takipçileri ise hayatlarını başkalarının hayatlarıyla kıyaslamaya başlamıştır.
 
Psikolojik Açıdan Etkileri
 
Sosyal medya platfromlarında yaratılan sahte hayatlar pek çok kullanıcıyı kendi hayatlarından memnun olmama durumuna getirmiştir. Bu durum kişilerin depresyona girmesine dahi sebep olur. Öz güven problemi yaşamaya başlayan bireyleri zamanla yalnızlığa iter. Başka bir olumsuz psikolojik etkisi de insanları kendine bağımlı hale getirerek günlük işlerini aksatmalarına sebep olmasıdır. Gün içinde saatlerce vakit geçirilen sosyal medya , özellikle yatmadan önce takip edildiğinde ciddi uyku problemlerine yol açmaktadır.
 
Sosyal medyanın hayatımıza etkilerinin olumlu ve olumsuz yanlarının incelenmesinin ardından unutulmamalıdır ki; bu platformlardan fayda veya zarar sağlamak bizim elimizdedir. Bilinçli, doğru ve profesyonelce kullanıldığında vizyonumuzu veya yaptığımız işi geliştirmemize yardımcı olarak sosyal medya kanallarında kişisel marka olmamızı sağlarken; en son gelişmelerden ve yeniliklerden bizi haberdar ederek yeni dijital dünya düzenine en hızlı şekilde adapte olmamızı sağlar.
 
Uluslararası Altın Kentler Derneği'de çağımızın hızla büyüyen ve her geçen gün kullanım alanları daha da yaygınlaşan sosyal medya yı uluslararası platformda konunun tüm tarafları ile birlite konuşmak ve ele almak üzere sizleri 07 - 10 Eylül 2021 Tarihinde İstanbul Yenikapıda Avrasya Gösteri Merkezinde düzenleyeceği  " World Social Media Congress 2021 " e davet etmektedir.

İş Birlikteliğimiz