Altınkentler Derneği ile Tanışın

ALTINKENTLER DERNEĞİ

 
 
Uluslararası Altın Kentler Derneği; farklı sektörden ve farklı disiplinlerden toplum gönüllülerinin bir araya gelerek ürettikleri projelerle ülkemizde kentlerin gelişmesine, insan ve doğa hayatının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik farkındalık sağlayan faaliyetler  yürütmek üzere 2018 yılında İstanbul'da kurulmuştur.
 
 
Derneğimiz faaliyetlerini yürütmek üzere kamu kurumları başta olmak üzere, üniversiteler ve pek çok  sektörlerden farklı meslek guruplarıyla geliştirdiği iş birliktelikleri ile önemli projeler hayata geçirerek faaliyetler yapmaktadır.
 
Ululararası Altın Kentler Derneği gerçek kuruluş amacına hizmet eden, projelerde toplumun her kesimini kapsayan ve kuşatan tüm düşünce görüşlere saygılı tam bağımsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten yaptığı faaliyetlerde kamu yararı gözeten ülkemizin önemli sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir.
 
 
Derneğimiz aynı zamanda ülkemizin tarihten gelen kültürel zenginliğine, örf adet geleneklerine ve kültür mirasına sahip çıkarak geleceğin yaşanabilir sağlıklı özgün kimlikli şehirlerini oluşturmak üzere bu günden öngörü sağlayan etkinlikler düzenleyerek sivil toplum örgtü olarak katkı sunmakta, ülkemizin uluslararası arenada gönüllü olarak tanıtımını yapmaktadır. Ayrıca devletimizin ve yerel yönetimlerin yaptığı ülkemizin geleceğine katkı sağlayan her türlü çalışmalara da sivil toplum örgütü olarak önemli ölçüde destek olmaktadır. 
 
 
Ulusal ve uluslararası etkinlik yaptığımız konu başlıklarını saymak gerekirse, Yeni nesil belediyecilik ve şehircilik, çevre ve sıfır atık, yenilenebilir enerji,  afet ve acil durum yönetimi, Deprem Dirençli kentler, kent ekonomisi ve yerel kalkınma,  akıllı şehirler,  yapay zeka, sosyal medya, digital dönüşüm, göç ve uyum,  kültür ve sanat,  vb konular bulunmaktadır. 
 
 
Derneğimiz faaliyetlerini gerçekleştirmek için T.C. dernekler kanununda belirtilen üyelik koşullarını yaşıyan, toplumun her kesiminden gönüllü yeni üye kayıtlarına büyük önem vermekte her geçen gün büyümeye hızla devam etmektedir. 
 
 
www.altinkentler.org

 

Altınkentler Hakkında

İş Birlikteliğimiz